EestiEnglishРусский
Tere tulemast Antsla tantsuselts Pärliine koduleheküljele!

Tants on keha luule.
Keha on keel,
mida kõneleb kõiksus:
kuule, tunne ja näe. (Doris Kareva)

Pärliine ajalugu

Pärliine logoTantsuselts Pärliine sünniaastaks loetakse 1985. aastat, mil septembris asutati uues koosseisus ja uue juhendajaga Antsla Sohvoostehnikumi neidude rahvatantsuring. Rahvatantsuring loodi Adelina Sibula ja Karl Sibula eestvõtmisel, kes utsitasid Leili Väisat asuma õppima Rahvatantsujuhtide kooli Tallinnas. Nii see ka läks. Nimetatud neidude tantsuringi ja veel viie nii Vana-Antslas kui Antslas tegutseva tantsuringide baasil loodi MTÜ Tantsuselts Pärliine.

Asutamiskoosolek toimus 2. 10.1996. a. Asutajad olid Moonika Kolk, Meelis Kuus, Toomas Niit jaLeili Väisa, kes tantsisid tollal segarahvatantsurühmas „Neli paari“. Olemasolevad tantsugrupid, kokku 60 inimesega, jätkasid Pärliine nime all tegutsemist. 1997.a. kanti MTÜ Tantsuselts Pärliine äriregistrisse. Seltsi eesmärgiks on tantsulise tegevuse ja traditsioonide säilitamine, väärtustamine ja arendamine. 2012.a. tegutseb Pärliines 62 tantsijat ja 1 juhendaja.

Esmane eeskuju oli rahvakunstiselts Leigarid, mis registreeriti 1992.a. Tallinnas. Tundes huvi isemajandamise vastu, sai Leili Väisa rahvakunstiseltsi Leigarite juhilt Kristjan Toropilt käsikirjalise soovituskirja: miks on õige asutada omakandis kultuuriselts ja kuidas seda teha. Esialgu olime oma täiskasvanud tantsijatega huvitatud omakandi laiapõhjalisemast kultuuri liitseltsi loomisest. Kuulmine, et me peame liikmete isiklikest rahadest asutama ühise rahakoti ja arendama kohalikku kultuuri, tundus teistele kollektiivide juhtidele toona võõristav.
Leili Väisa poolt juhendatavate tantsuringide iseseisvumine sai teostatud ja Leigarite põhikiri oli aastaid Pärliinele eeskujuks. Muud õppekohad on tekkinud organisatsiooni enda arenguvajadustest ning tänu MTÜ-de valdkonna koolitustele. Tantsuhuvilised saavad harrastada erinevaid treening - ja tantsustiile.
Aastaid osutab Pärliine nädalas 18-22 akadeemilist tantsutundi 10 kuu ulatuses aastas.

Pärliine sihtgrupid on peamiselt tantsuharidusest huvitatud koolinoored. Tegevust oleme laiendanud 2009 aastast ka täiskasvanutele naisrahvatantsijate näol. Huvitegevusest osamaksude hinnaarvestus põhineb eesseisva hooaja sündmuste kaardistamisega ja noorte endi prioriteetide väljaselgitamisega. Seejärel arvestatakse kokku kõik sündmustega kaasnevad kulud, sisse arvestatakse ka nn edukulud (finaalid). Isemajandava organisatsioonina panustame oma liikmete raha koos esinemistasudega 80% eelarvesse, 20% laekub fondidelt ja vallalt sihtsuunitlusega toetusena. Oleme saanud tegevuseks kasutada ka ettevõtete ja üksikisikute annetusi, mida on soodustanud tulumaksuvabastuse nimekirjas olemine. Konkreetse huvitegevuse osutamisega tegeleb peamiselt üks õpetaja. Üle kümne aasta on abiõpetajana tegutsenud Elin Kroon/Lihten kuni 2012.aastani ja taas alates 2014. Alates 2004.a. oleme kaasanud oma endisi õpilasi vabatahtlike külalisõpetajatena õppeaasta jooksul regulaarselt vs projektiviisiliselt, luues neile head töötingimused.

Juhendajad töötasid vabatahtlikena kuni 2014 aastani. Juhendajatele on loodud kõik arenemis-ja töötingimused eneseteostuseks. Tantsijatele on soetatud vajalikud vahendid, loodud tingimused eneseteostuseks ja lõppväljunditeks. Pärliine arengutöös ja jooksvates tegevustest osalenud aktiivsed liikmed on saanud läbi MTÜ valdkonna koolitusi, täiendõpet. Lisaks ringitundidele võtab suure ajast ära loomeprotsess (repertuaari loomine, omandamine), majandustegevuse ja info juhtimine ning nii MTÜ-de kui ka tantsuvaldkonna koosolekutel ja seminaridel osalemine.

Tantsuselts omab alates 2015.aastast Antsla vallavalitsusega huvitegevuse teenuslepingut, mis tagab juhendajatele 4000€ palgafondi.

Pärliine juhatus tegeleb uute liikmete/ osavõtjate vastuvõtmise ja väljaarvamisega, huvitegevuse korraldamisega, sündmuste organiseerimisega, vahendite soetamisega, liikmete osalemisprobleemide lahendamisega, suhtleb laste vanematega, võtab vastu korralduslikke otsuseid, vahendab infot ja suhtleb festivalide korraldajatega, muudab vajadusel põhikirja, kinnitab eelarve ja majandusaasta aruande. Tegeleb nii enese-kui organisatsioonianalüüsiga ning arenguvajaduste planeerimisega. Organiseerib aastasündmust, Pärliine tänukontserti, kus tunnustatakse kõiki tantsijaid ja koostööpartnereid individuaalselt. Pärliine põhikirja on muudetud kolmel korral.

Pärliine juhatuse koosseis on muutunud kahel korral. Juhatuse ühele tegevliikmele makstakse töötasu alates detsemberist 2013.

Tantsuselts Pärliine on toimiv ja usaldusväärne, jätkusuutlik noorteorganisatsioon.

Allpool fotograaf Kalev Zimmermanni fotod Koolitants 2012 Võrumaa:

L.Väisa eesti tants
L.Väisa eesti tants "Ikka püüdleme päikese poole", muusika Urmas Alender "Solaarne"L.Väisa lastetants
L.Väisa lastetants "Hirm kao eemale", muusika Kalle Erm "Lõkkelaul"
L.Väisa vabatants
L.Väisa vabatants "Pisike puu", muusika Hedvig Hanson "Pisike puu"
L.Väisa tants
L.Väisa vabatants "Tantsib klaveril", muusika Rein Rannap "Tantsib klaveril"
Grupitöö showtants
Noorte grupitöö showtants "...on tühi"
Vaata alamlinke!

Koolitants 2012: http://www.tv3play.ee/play/268457/?autostart=true

Ja vaata tantsijate ülesriputatud õp. Leili Põlva ÜG päevilt mõnigaid etteasteid:
http://www.youtube.com/watch?v=ENOZpalI-P0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZzgQ4qCH1WQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PRQSbmQC6fY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PRQSbmQC6fY

http://www.youtube.com/watch?v=ZzgQ4qCH1WQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ENOZpalI-P0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jTKNl0LmcCk

http://www.youtube.com/results?search_query=Eesti+muld+ja+eesti+s%C3%BCda&suggested_categories=10%2C24&page=2


ja Pärliinega:

http://www.youtube.com/watch?v=OV6oGRbP7rE&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=YVsxPHvCzbE

http://www.youtube.com/watch?v=XbIC3JGMO6E

http://www.youtube.com/watch?v=ixOTQsm6TBcKAERA-JAANI AKTSIOON:
http://www.youtube.com/watch?v=t3HBw_ulEA8
http://www.youtube.com/watch?v=odHP_97OyI4
Pärliine kevadkontserdite DVDsid aastast 2006 saab tellida, kirjutades meie aadressile: leili@parliine.ee